Saturday, 3 December 2011

~♥✿ Istikharah dalam berbagai urusan ✿ ♥~


Dari Jabir ra., ia berkata: "Nabi pernah mengajarkan kepada kami 
Istikharah dalam berbagai urusan, seperti mengajarkan sebuah surah 
dalam Al Quran.

Kalau seseorang dari kamu menghendaki sesuatu, maka hendaklah ia 
solat dua rakaat, kemudian berdoa:


"Ya Allah! Aku mohon pemilihan Mu menerusi pengetahuan Mu dan aku 
mohon kekuatan Mu menerusi kudrat Mu serta aku minta pada Mu 
sebahagian dari limpah kurnia Mu yang sangat besar. Sesungguhnya 
Engkau amat berkuasa sedangkan aku tidak berkuasa, Engkau amat 
mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui dan sesungguhnya Engkau 
amat mengetahui segala yang ghaib.

Ya Allah kiranya Engkau mengetahui bahawa perkara …………………………… (ini) adalah baik bagiku dalam urusan agama ku juga dalam urusan penghidupanku serta natijah pada urusan ku, kini dan akan datang, maka tetapkanlah ia bagi ku dan permudahkanlah ia untukku, serta berkatilah daku padanya. Dan kiranya Engkau mengetahui bahawa perkara …………………………… (ini) membawa kejahatan kepadaku dalam urusan agamaku, juga dalam urusan penghidupanku dan natijah urusanku, kini dan akan datang, maka elakkanlah ia dariku dan tetapkanlah kebaikan untukku sebagaimana sepatutnya, kemudian jadikanlah daku meredhainya"

Betapa pentingnya Solat Istikharah ini sebagaimana pentingnya kita 
mempelajari al-Quran.
Dari Jabir ra., ia berkata: "Nabi pernah mengajarkan kepada kami 
Istikharah dalam berbagai urusan, seperti mengajarkan sebuah surah 
dalam Al Quran.

Kalau seseorang dari kamu menghendaki sesuatu, maka hendaklah ia 
solat dua rakaat, kemudian berdoa:


"Ya Allah! Aku mohon pemilihan Mu menerusi pengetahuan Mu dan aku 
mohon kekuatan Mu menerusi kudrat Mu serta aku minta pada Mu 
sebahagian dari limpah kurnia Mu yang sangat besar. Sesungguhnya 
Engkau amat berkuasa sedangkan aku tidak berkuasa, Engkau amat 
mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui dan sesungguhnya Engkau 
amat mengetahui segala yang ghaib.

Ya Allah kiranya Engkau mengetahui bahawa perkara …………………………… (ini) adalah baik bagiku dalam urusan agama ku juga dalam urusan penghidupanku serta natijah pada urusan ku, kini dan akan datang, maka tetapkanlah ia bagi ku dan permudahkanlah ia untukku, serta berkatilah daku padanya. Dan kiranya Engkau mengetahui bahawa perkara …………………………… (ini) membawa kejahatan kepadaku dalam urusan agamaku, juga dalam urusan penghidupanku dan natijah urusanku, kini dan akan datang, maka elakkanlah ia dariku dan tetapkanlah kebaikan untukku sebagaimana sepatutnya, kemudian jadikanlah daku meredhainya"

Betapa pentingnya Solat Istikharah ini sebagaimana pentingnya kita 
mempelajari al-Quran.

No comments:

Post a Comment